sėbiržė

sėbiržė
sė́biržė sf. (1) J.Jabl, GK1937,27, , Šv, Prk, Užv, Pln, Als, Vkš; G107 vienu ėjimu užsėjamas dirvos baras, biržė: Vieta, kiek rankomis išpleta sėdamas, t. y. kiek užema, su ranka pasiekia sėdamas, vadinas sė́biržė J. Sė́biržė nepasėta paliko J. Atženk septynius žingsnius, ir būs plati sė́biržė, abim rankim sėjama Šts. Dvi sė́birži miežių turu pasisėjusi Jdr. Visą sė́biržę pasėjau da dobilų Ms. Suariau iki pietų vieną sė́biržę Lc. Sė́biržės nieko neišmanyti – blogai DūnŽ. Toki sė́birželė išravėta, o tos šalies neravėta Lnk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • biržyti — bir̃žyti, ija ( yja), ijo 1. tr., intr. Jž, Vžns, Ssk, Rs sėjant koja, šiaudais ar šakelėmis žymėti, iki kur krinta grūdai; ariamo ploto vidurį pažymėti, kad abu šonai kartu susiartų, biržioti: Ans biržyja dirvą, kad pažinčiau sėbiržę J Viens… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasėbiržioti — intr. pažymėti sėbiržę: Kazele, eikiva sėti, tu man pasėbiržiosi Skd. sėbiržioti; pasėbiržioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peržangas — sm. (3a) sėbiržė: Sėjo su paržangaĩs, sėbiržėtai M.Unt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prakapimas — prakapìmas sm. (2) 1. Lnkv proga pasivaišinti, pasižmonėti: Jie įsimanė eit į mūsų šulnį gert; vis vyram toks prakapìmas: ar neatras geriant, ar negaus ir jie alaus Žml. Būk ramus, po Kalėdų atsiras prakapìmų: vestuvės, kas... Klov. Kai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sėbiržioti — sėbiržioti, ioja, iojo intr. žymėti sėbiržę: Vienas sė[ja], antras sėbiržio[ja] Pkl. Tù eik aparti, o aš eisiu sėbiržioti Brs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sėbiržis — sf. (1) Šv žr. sėbiržė …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”